REKRUTACJA

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Od 16 do 19 kwietnia 2024r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się
w następujący sposób:

1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.  

2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji papierowej bezpośrednio w placówce, w której kandydat został zakwalifikowany.

Niezłożenie oświadczenaia jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola na rok szkolny 202/2025

 

 

 

 

 

 Składanie wniosków o przyjecie do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbywa się od 4 do 22 marca 2024r.

Rekrutacja odbywa się przez stronę internetową naboru: https://nabor.pcss.pl/szczecin

Wszystkie informacje oraz druki oświadczeń, które należy dołączyć do wniosku znajdziecie Państwo w zakładce DOKUMENTY na stronie naboru.

Wypełniony wniosek oraz oświadczenia dla każdego z rodziców należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru do dnia 22.03.2024r.
 

REKRUTACJA DO GRUPY INTEGRACYJNEJ

Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do GRUPY INTEGRACYJNEJ  muszą dołączyć do wniosku obowiązkowo ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak dodanych wpisów