RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY
Z ART. 13 UST. 1 RODO

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 1 w Szczecinie.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grażyny 7, 71-631 Szczecin, e-mailowo: pp1@miasto.szczecin.pl  oraz telefonicznie: 91 42 30 626.

2. Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Marciniak - telefon: 91 85 22 093; e-mail: iod@spnt.pl

2. Zastepca Inspektora Ochrony Danych:
Rafał Malujda - telefon: 91 85 22 093; e-mail: iod@spnt.pl

 

Klauzula informacyjna dla rodziców - po przyjęciu dziecka

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-uczniow-i-rodzicow-po-przyjeciu(2).pdf

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-osob-upowaznionych-do-odbioru-dziecka-kopia(1).pdf

 

Klauzula informacyjna dla kandydtów do pracy

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy(3).pdf

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-pracownikow(2).pdf

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-osob-korzystajacych-z-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych-oraz-pomocy-zdrowotnej-dla-nauczycieli-kopia(1).pdf

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow(7).pdf