To takie proste!
Przedszkole Publiczne Nr 1 Radosne
Strona głowna  /  Aktualności

PROCEDURY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
W CZASIE OBOWIĄZYWANIA ZMIENIONYCH WARUNKÓW
PRACY PLACÓWKI

 1. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola po złożeniu przez rodziców wniosku dostępnego na stronie internetowej przedszkola oraz po otrzymaniu drogą mailową pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.
 2. Dziecko nie może przyjść do przedszkola bez otrzymania wcześniejszej zgody od dyrektora przedszkola lub osoby go zastępującej.
 3. Zgodnie z rekomendacjami MEN do przedszkola w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców obojga pracujących.
 4. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są do dostarczenia oryginału wniosku.
 5. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.
 6. Rodzice nie wchodzą do przedszkola.
 7. Odbijanie breloczkiem na czytniku zewnętrznym nadal obowiązuje.
 8. Wszystkie ogłoszenia i informacje będą publikowane tak aby rodzic mógł się z nimi zapoznać bez konieczności wchodzenia do budynku.
 9. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają przed wejściem na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości.
 10. W drzwiach przedszkola dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi przedszkola.
 11. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie 37st lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu.
 12. Pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się rozebrać i odprowadza na salę.
 13. Po wejściu do sali dziecko myje rączki.
 14. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane w osobnym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonego pracownika i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.
 15. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci przedmiotów i zabawek z domu.
 16. Podczas odbierania dziecka pracownik przyprowadza ubrane dziecko do drzwi i przekazuje pod opiekę osobie odbierającej.
 17. W przypadku konieczności wejścia do budynku przedszkola rodzic musi poddać się pomiarowi temperatury posiadać nałożoną maseczkę ochronną, a przed wejściem zdezynfekować ręce.
 18. Rodzic może wejść jedynie do szatni a w stosunku do innych osób zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 2 m.
 19. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos – maseczkę zapewnia rodzic.

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020r przedszkole wznawia działalność na zmienionych warunkach pracy. Rodzice którzy przesłali wniosek o przyjęcie dziecka i ich wniosek został rozpatrzony pozytywnie otrzymają w dniu 14 maja potwierdzenie drogą mailową.

 

 

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z nową procedurą przyjmowania dzieci po wznowieniu działalności przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki.

 1. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola po złożeniu przez rodziców wniosku dostępnego na naszej stronie internetowej oraz po otrzymaniu drogą mailową pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola. 
 2. Zgodnie z rekomendacjami MEN do przedszkola w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców obojga pracujących.
 3. Dostępny na stronie wniosek należy pobrać, wypełnić i przesłać do przedszkola na adres pp1@miasto.szczecin.pl
 4. Termin otwarcia przedszkola będzie ogłoszony na stronie internetowej przedszkola na co najmniej 3 dni wcześniej.
 5. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są do dostarczenia oryginału wniosku.

WNIOSEK DO POBRANIA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola-w-zmienionych-warunkach-pracy-placowki(1).docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Życzenia świąteczne

Niech zbliżające się Święta Wielkanocne odnowią nadzieję, otworzą serca i dodadzą siły. Pełnej refleksji, harmonii, ciepła i spokoju Wielkanocy
życzy kadra „Radosnego”

Pomagamy naszej Poli !!!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzrzutka.pl%2Fw4f7ds%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dmessenger%26utm_campaign%3Dsharing_button%26fbclid%3DIwAR2zz8iGcXIYAz2Kkn419K-zx9ophW1XIKoO8962l5V_7VNEnCP2zq3Zq-I&h=AT002kQ-VdIEG9-kX7L3ksDdeMfEJ4Z2pEvYgBlz8A8Gio8HPmX8AyJU-ZoBfmHMef8NW0wrNwxUJECXtTKCaibXNoj6R3pFMNkkZ1gh9gBgXcyXJ1-D0XO1O5JorQXg1b8w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT37yKD8VqWsHF5zY3BTipEUddS-q487zoc4whFs6l-n19CVCXCkBjzi-6ahlfI0EFZNo9gDzwrawSu1rf3r4oahfHjGppMksOJY-5UQB-nk-DXhCHgm6GxfGVXbTHZxr6fzUqY27y6Q1jqepY7urLVEHbtSmHkevDnVSr_gs68qyAXbQPewe00SYbmPY3tEFQXud_N_TOc

 

 

 

 

Drodzy rodzice!

Mimo zawieszenia zajęć w przedszkolu edukacja dzieci trwa nadal.Darzymy Was ogromnym zaufaniem i wiemy,że doskonale potraficie bawić się ze swoimi dziećmi.Postaramy się w tym trudnym dla nas wszystkich okresie inspirować i podpowiadać pomysły na sposoby wspólnego spędzania czasu.Jeżeli chcecie,możecie podzielić się ze wszystkimi swoimi pracami plastycznymi,pomysłami na gry i zabawy czy wspólnie zrobionymi ozdobami wielkanocnymi.Przesyłajcie nam swoje zdjęcia.Tęsknimy za naszymi przedszkolakami i chociaż w taki sposób chcemy mieć z Wami kontakt.Jeżeli potrzebujecie Państwo kontaktu z wychowawcami Waszych dzieci to podajemy adresy mailowe do nauczycielek poszczególnych grup:

Smerfy-smerfypp1radosne@gmail.com

Puchatki-puchatkipp1@gmail.com

Tygryski-tygryskipp1@gmail.com

Skrzaty-skrzatypp1@gmail.com

Kangurki-ppkangurki@gmail.com

rodzice dzieci,które mają zajęciaz pedagogiem specjalnym lub logopedą mogą kontaktować się :

Pedagog specjalny-pedagogspecjalnypp1@gmail.com

Logopeda -logopedapp1@gmail.com

Pozdrawiamy serdecznie :nauczycielki z Radosnego.

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przerwa w funkcjonowaniu przedszkoli i szkół została wydłużona do dnia 10 kwietnia 2020r.

 

         

DRODZY RODZICE!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia w przedszkolach i szkołach zostają zawieszone od 12 do 25 marca br.

 

12 i 13 marca będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze tylko dla dzieci, których rodzice nie zdążyli zorganizować dla nich opieki.

 

Od poniedziałku 16 marca dzieci nie przychodzą już do przedszkola !!!

 

O wszystkich zmianach dotyczących zawieszenia zajęć będziemy informować poprzez naszą stronę internetową i profil Facebook.

 

 

 

 

 

 

  ZEBRANIA Z RODZICAMI

Informujemy,że w dniach od 25 do 28.02.2020 odbędą się zebrania z rodzicami.Poniżej przedstawiamy terminarz zebrań w posczególnych grupach:

Smerfy -26.02. godz.15.30

Puchatki -27.02.godz.16.00

Tygryski-25.02.godz.15.30

Skrzaty-28.02.godz.16.00

Kangurki-28.02.godz.15.30

     BAL KARNAWAŁOWY

Tegoroczny bal karnawałowy odbędzie się 17 stycznia (po śniadaniu) pod hasłem "Kierunek Afryka".Prosimy o ubranie dzieci (w miarę możliwości) w stroje związane tematycznie z balem np.zwierzęta afrykańskie,mieszkańcy Czarnego Lądu.Już teraz życzymy wspaniałej zabawy.

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2020

Przedszkolaki z "Radosnego" serdecznie zapraszają swoje kochane babcie i kochanych dziadków na uroczystość z okazji ich święta.Kalendarz w poszczególnych grupach przedstawia się w sposób następujący:

Smerfy-22.I godz.15.15

Puchatki -24.I godz.15.00

Tygryski-20.I godz.15.15

Skrzaty-23.I godz.15.30

Kangurki-21.I godz.15.30

 

 

 

 

   JASEŁKA 2019

Przedstawiamy poniżej terminarz jasełek- tradycyjnych spotkań wigilijnych z rodzicami:

Smerfy-19 grudnia godz.15.15

Puchatki -17 grudnia godz.15.00

Tygryski-16 grudnia godz.15.30

Skrzaty-20 grudnia godz.15.30

Kangurki-18 grudnia godz.15.30

 

      ZABAWA Z MIKOŁAJEM    

Przypominamy,że 9 grudnia  będziemy gościć w naszym przedszkolu Mikołaja.Tradycyjny bal przebierańców z Mikołajem rozpocznie się o godz.14.00.Prosimy o przygotowanie przebrań dla dzieci.Już teraz zapraszamy przedszkolaków do wspólnej zabawy i życzymy niezapomnianych wrażeń.

 

                                     KONCERT MUZYCZNY W PRZEDSZKOLU

Informujemy,że w dniu 22 listopada(piątek) po śniadaniu  w naszym przedszkolu odbędzie się koncert muzyczny dla dzieci " Przedszkolny chochlik w gitarowym pudle".Koncert finansowany będzie z funduszu Rady Rodziców.Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki.

 

 

 

Zebrania z rodzicami odbędą się zgodnie z poniższym terminarzem:

Puchatki  -04.09.(środa)godz.16.00

Skrzaty-04.09.(środa) godz.16.00

Kangurki-06.09.(piątek)godz.16.00

 

 

 

 

           DNI ADAPTACYJNE

Informujemy, że dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola odbędą się w dniach 29-30 sierpnia (czwartek, piątek)  w godz. 9.00-11.00

Zebranie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola- 29 sierpnia (czwartek) godz.15.30.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                       

            

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności
 
                                
komentarzy: (0)
data dodania: 2012-05-30 08:54:30