To takie proste!
Przedszkole Publiczne Nr 1 Radosne
Strona głowna  /  RODO
RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY
Z ART. 13 UST. 1 RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców - proces rekrutacji

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzulainformacyjnauczniowieirodzicerekrutacja10012020.pdf

 

Klauzula informacyjna dla rodziców - po przyjęciu dziecka

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-uczniow-rodzicow-po-przyjeciu10012020.pdf

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-osob-upowaznionych-do-odbioru-dziecka10012020.pdf

 

Klauzula informacyjna dla kandydtów do pracy

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy10012020(1).pdf

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzulainformacyjnapracownicy10012020.pdf

 

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-zfss10012020.pdf

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow(2).pdf

 

Klauzula informacyjna dla rodziców i dzieci w okresie przerwy wakacyjnej

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyja-na-okres-przerwy-wakacyjnej(3).pdf

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-02-25