Przedszkole Publiczne Nr 1 Radosne
Menu
Strona głowna  /  RODO
RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY
Z ART. 13 UST. 1 RODO

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 1       w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:         ul. Grażyny 7, 71-631 Szczecin, e-mailowo: pp1@miasto.szczecin.pl  oraz telefonicznie: 91 42 30 626.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Małas, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 

Klauzula informacyjna dla rodziców - proces rekrutacji

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzulainformacyjnauczniowieirodzicerekrutacja10012020(2).pdf

 

Klauzula informacyjna dla rodziców - po przyjęciu dziecka

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-uczniow-rodzicow-po-przyjeciu10012020(2).pdf

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-osob-upowaznionych-do-odbioru-dziecka10012020(2).pdf

 

Klauzula informacyjna dla kandydtów do pracy

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy10012020(3).pdf

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzulainformacyjnapracownicy10012020(1).pdf

 

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-zfss10012020(1).pdf

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow(3).pdf

 

Klauzula informacyjna dla rodziców i dzieci w okresie przerwy wakacyjnej

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-informacyja-na-okres-przerwy-wakacyjnej(5).pdf

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-25